Objetius de ProMúsics Mallorca

  • Unir les forces de les i els professionals de la música a nivell insular i estatal per apoder influir a modificar l’actual legislació i aconseguir adequar un marc laborallegal i fiscal vigent i específic per a artistes, equiparant-nos als països de l’entornEuropeu, que protegeixi a les i els músics, obtenint una estabilitat i suport a nivellde prestació, jubilació, ajudes i que tingui en compte la intermitència,especificitat, compatibilitats i el furtivisme en aquesta professió, eliminant així ladesprotecció i precarietat en el sector, ja que el marc laboral que existeix ara del’Estatut de l’Artista data de 1985 i és insuficient.

  • Proposar una oficina específica per a Artistes, en l’administració del servei públicd’ocupació Estatal (Sepe), per a evitar el laberint burocràtic.

  • Estipular a nivell local un caixet mínim, per a evitar la contractació abusiva i lacompetència deslleial, ja que al no existir un conveni específic de l’artista, s’arribaa tocar per sous inassumibles. L’únic que està establert en aquests moments és el conveni estatal del personal de sales de festa, ball i discoteques d’Espanya (que inclou músics), amb 114,16 € per actuació i malgrat ser legal, la majoria de vegades no es compleix, i el problema és que s’està regulant a través d’aquest conveni que no és específic per a artistes.

  • Tractar els problemes específics que tenim dins de Mallorca i promoure la culturaa l’illa, fomentant i col·laborant amb iniciatives culturals, aconseguintsubvencions i suports dels ajuntaments perquè es realitzin més concerts tant enespais públics com en locals, bars, clubs, etc per a afavorir la integració de les i elsprofessionals de la música en la vida cultural de la zona.

  • Aconseguir el reconeixement digne de la importància cultural de les i els músics. El sector musical d’aquest país és un motor econòmic molt important que s’ha devalorar i que té una importància enorme, a nivell emocional, social i econòmic iresulta curiós i recurrent que sempre sigui la cultura i la música el primer que esretalli i es castigui.

  • Crear entre les i els músics una consciència de col·lectiu, aconseguint una major cohesió per poder lluitar pels nostres interessos i drets, amb la força de la unió i el consens.

  • Aconseguir convenis de col·laboració amb companyies de transport i hostaleria,amb la finalitat de fer més assequible la promoció dels artistes associats fora de Mallorca.

  • Aconseguir convenis de col·laboració amb entitats asseguradores, bancs i empreses del sector (editorials, instruments, estudis d’enregistrament,assegurances d’instrument i de cotxe) per a aconseguir productes i serveis en condicions especials per al col·lectiu.

  • La nostra labor també serà pedagògica, per a transmetre, ensenyar i mostrar la importància que té la música de qualitat per a la societat de la mà de la cultura. La música és un dels principals elements per a la formació cultural, ens dóna una identitat, augmentant la riquesa que l’ésser humà compon i té gran influència en les conductes i emocions.

Tots aquests objectius, aniran evolucionant permanentment a través de les necessitats específiques que vagin sorgint arran d’escoltar atentament a la nostra base d’associats, i a totes i tots els qui vulguin aportar per al bé del nostre col·lectiu.

Actualitzat a Palma a data de 13 juny 2020

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies